O C E A N B L U E H O C K E Y
SWEDEN


För Ishockeyspelare av ishockeyspelare!

Alla våra lag är nu fulla.

Den egna klubbverksamheten måste alltid prioriteras framför vår verksamhet. Bifoga födelseår.Vi bedriver ingen selekterad verksamhet och alla som anmäler sig har möjlighet att få spela matcher beroende på turordning i anmälningsplats. Nivån i våra U12, U13-14 är mycket hög.

Oceanblue`s U13.14 2010,2011 ( Laget är fullt) )

Varje Lag kommer bestå av 15-20 Utespelare samt 3 Målvakter. Lagen kommer bestå av spelare från Västra Götaland regionen & Hallands län.

Oceanblue`s U12 2012,2013  ( Laget är fullt)

Varje Lag kommer bestå av 15 Utespelare samt 2 Målvakter. Lagen kommer bestå av spelare från Västra Götaland regionen & Hallands län. Spelare i U12 Lag kommer ha möjlighet att spela upp i U13 Lag.

Oceanblue`s U11 2013,2014 ( Laget är fullt) Uppdaterad 7/2-2024

Varje Lag kommer bestå av 15 Utespelare samt 2 Målvakter. Lagen kommer bestå av spelare från Västra Götaland regionen & Hallands län.Spelare i U11 Laget kommer ha möjlighet att spela upp i äldre lag U12.


OBS: Den ordinarie klubbverksamheten skall alltid prioriteras!